ΜΕΤΡΟ 3.8: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας - ΕΤΠΑ

Τα έργα που υλοποιούνται αφορούν στη δημιουργία υποδομών, με στόχο την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών

Υποδομές Αστικής Ανάπλασης Υποδομές Μεταφορών Υποδομές Περιβάλλοντος Υποδομές και Δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης Υποδομές και Δράσεις Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Υποδομές Υγείας - Πρόνοιας Υποδομές Πολιτισμού Τεχνική Στήριξη