Υποδομές και Δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Προβολή των εμπορικών επιχειρήσεων και της περιοχής μέσω Internet

Το έργο αναφέρεται σε μια συντονισμένη και μεθοδευμένη προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας να προβάλει τις επιχειρήσεις - μέλη του μέσα από το διαδίκτυο, προσφέροντάς τους έτσι εναλλακτικές μορφές προβολής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Για τον σκοπό αυτό θα εφοδιαστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα αναπτύξει τα κατάλληλα για την περίπτωση λογισμικά προγράμματα δημιουργώντας και ένα νέο web site και θα προβεί στις αναγκαίες κινήσεις ώστε να προωθήσει την παραπάνω δράση στα μέλη του και στους πολίτες της Νάουσας γενικότερα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 89.563,00 Ευρώ.

Το έργο αποσκοπεί στη γενική ενημέρωση και ειδική πληροφόρηση επιχειρηματιών και επαγγελματιών της Νάουσας και ιδιαίτερα της περιοχής παρέμβασης, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν τα τοπικά προϊόντα της ευρύτερης περιοχής της Νάουσας.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

Οι άμεσα ωφελούμενοι της δράσης είναι: