Αστική Ανάπλαση

Κτίριο Διοίκησης και Διαχείρισης του έργου (με προσθήκη τουριστικού περιπτέρου) στη Βέτλανς και δημιουργία εκθεσιακού χώρου

Το έργο αφορά την αναμόρφωση και επανάχρηση του διώροφου κτιρίου, που μέχρι πρότινος στέγαζε το κτίριο διοίκησης και γραφείων της ΒΕΤΛΑΝΣ ΝΑΟΥΣΑ, και τη μετατροπή του σε χώρο πολλαπλών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με εκθεσιακή, κυρίως, μορφή (στο ισόγειο) καθώς και με όλους τους απαραίτητους χώρους διοίκησης (στον όροφο).

Επίσης, προβλέπεται η αποκατάσταση του υφιστάμενου βαρύτιμου ξύλινου διάκοσμου, ο οποίος αποτελεί ιδιαίτερο δείγμα αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής δημιουργίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 326.000,00 Ευρώ.

Στόχο του έργου αποτελεί η επανένταξη του κτιρίου στον αστικό ιστό, μέσω της δημιουργίας ενός πολυσυλλεκτικού χώρου διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, στον οποίο θα πραγματοποιούνται ποικίλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Ωφελούμενοι του έργου είναι το σύνολο των κατοίκων τόσο της περιοχής παρέμβασης όσο και ολόκληρου του Δήμου Νάουσας καθώς και οι επισκέπτες της πόλης.