Υποδομές Πολιτισμού

Αναστύλωση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου υδρόμυλου "Μάκη", ιδιοκτησίας Συλλόγου "Γενίτσαροι και Μπούλες"

Το έργο αφορά τη συντήρηση-αποκατάσταση και την επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου Υδρόμυλου Μάκη. Το κτίριο είναι ιδιοκτησία του Ομίλου για την προστασία και προβολή του εθίμου «Γενίτσαροι και Μπούλες» και θα μετατραπεί από σησαμοτριβείο και κατοικία σε μουσείο του τεχνολογικού του εξοπλισμού και έδρα του Ομίλου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 320.000,00 Ευρώ.

Στόχος του έργου είναι η εξυγίανση και αισθητική, πολιτιστική και λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου και η απόδοσή του στους κατοίκους και επισκέπτες.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου είναι τα εξής:

Οι άμεσα ωφελούμενοι από το έργο είναι οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, ενώ οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι γενικότερα οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και οι επισκέπτες αυτής.