Υποδομές Περιβάλλοντος

Διαμορφώσεις φυσικών διαδρόμων εντός της κοίτης του ποταμού

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση φυσικών διαδρομών εντός της κοίτης του ποταμού Αράπιτσα.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 772.000,00 Ευρώ

Στόχος του έργου είναι η εξυγίανση και η αισθητική, πολιτιστική και λειτουργική αναβάθμιση της κοίτης του ποταμού με την επιλεκτική ανάπλαση των πρανών και της κοίτης καθώς και με την απόδοσή τους στους κατοίκους και στους επισκέπτες ως λειτουργικής ζώνης του αστικού ιστού και ως υποδομής καθημερινής αναψυχής.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

Οι ωφελούμενοι του έργου είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης και της πόλης γενικότερα.