Νέα - Εκδηλώσεις

Η δράση «Πρόγραμμα Δημοσιοποίησης και δράσεις ευαισθητοποίησης και δικτύωσης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης της περιοχής Αράπιτσας του Δήμου Νάουσας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης Περιοχής Ποταμού Αράπιτσα Δήμου Νάουσας», περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διενέργεια ανοικτών εκδηλώσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του κοινού της περιοχής Αράπιτσα και ευρύτερα του Δήμου Νάουσας. Η δράση αυτή υλοποιείται από ανάδοχο επικοινωνίας, που έχει αναδειχθεί κατόπιν διενέργειας σχετικού ανοιχτού διαγωνισμού.

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης έχει υλοποιηθεί μία (1) Ημερίδα Ενημέρωσης. Αναλυτικότερα η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2006, στις 18:00 μ.μ. Το κεντρικό θέμα της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση των δράσεων του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αστικής Ανάπτυξης Περιοχής Ποταμού Αράπιτσα Δήμου Νάουσας. Στόχος ήταν η ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής και γενικότερα της πόλης της Νάουσας για τα τεχνικά έργα και τις δράσεις για το ανθρώπινο δυναμικό τα οποία υλοποιούνται στην περιοχή.

Στα πλαίσια των δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης προβλέπεται να υλοποιηθεί ακόμα μία (1) Διημερίδα Ενημέρωσης. Η ακριβής ημερομηνία, ώρα, καθώς και ο χώρος υλοποίησης των παραπάνω εκδηλώσεων θα ανακοινώνονται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Νάουσας, καθώς και από τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Banner Εκδήλωσης

Στα πλαίσια της Διημερίδας Δημοσιότητας και Δικτύωσης για το Ολοκληρωμένο Προγράμμα "Αστική Ανάπλαση της περιοχής ποταμού Αράπιτσα" του Δήμου Νάουσας. ο Δήμος Νάουσας σας προσκαλεί την Τρίτη 15 Απριλίου 2008, ώρα 9:30π.μ., στην Αίθουσα Συνεδρίων του Ξενοδοχείου "Βέρμιον".