Υποδομές Υγείας - Πρόνοιας

Επεμβάσεις στο κτίριο του Κ.Α.Π.Η.

Το έργο αφορά σε εργασίες βελτίωσης του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ Νάουσας. Συγκεκριμένα, κατασκευάσθηκε μεταλλικό κέλυφος στη θέση των δύο εξωτερικών κλιμακοστασίων ώστε να γίνει πιο ασφαλής η πρόσβαση στο κτίριο και να αξιοποιηθεί ο χώρος κάτω από τα κλιμακοστάσια ως χώρος αναμονής και καπνιστηρίου. Επίσης αντιμετωπίσθηκαν προβλήματα υγρασίας που παρατηρούνται στην οροφή του κτιρίου και αποκαταστάθηκαν οι φθορές στους τοίχους και τους χρωματισμούς.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 29.347,00 Ευρώ.

Οι επεμβάσεις στο κτίριο του ΚΑΠΗ αποσκοπούν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που σήμερα παρέχονται με τη λειτουργία του.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

Οι ωφελούμενοι του έργου είναι οι χρήστες - άτομα τρίτης ηλικίας - του ΚΑΠΗ καθώς και οι εργαζόμενοι στο κτίριο.