Υποδομές Περιβάλλοντος

Ανακατασκευή και θέση σε λειτουργία του υφιστάμενου υδροηλεκτρικού σταθμού Βέτλανς

Το έργο αφορά στη μερική επαναλειτουργία της υδροηλεκτρικής μονάδας στη βιομηχανική εγκατάσταση της πρώην ΒΕΤΛΑΝΣ ΝΑΟΥΣΑ, και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση ενός μικρού στροβίλου νέας τεχνολογίας. Η υδροηλεκτρική μονάδα είχε δύο υδροστρόβιλους και εξυπηρετούσε την ζήτηση σε ηλεκτρική ισχύ του εργοστασίου τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Όταν η ισχύς του εργοστασίου αυξήθηκε και τροφοδοτήθηκε με ηλεκτρική ενέργεια από την ΔΕΗ, η παλαιότητα των στροβίλων, των γεννητριών και των συστημάτων ελέγχου καθώς και το φθηνό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησαν στον σταδιακό παροπλισμό της εγκατάστασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 199.000 Ευρώ.

Στόχος του έργου δεν είναι αποκλειστικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά, η δημιουργία ενός χώρου επισκέψιμου όπου θα συνυπάρχουν το παλαιό με το καινούργιο των υδροηλεκτρικών μονάδων. Ο χώρος είναι ενταγμένος στον γενικότερο σχεδιασμό της ανάπλασης και αξιοποίησης της κοίτης της Αράπιτσας και θα χρησιμοποιηθεί και για την εκπαίδευση, ως χώρος επίδειξης και δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης.

Με βάση τα παραπάνω, ωφελούμενοι του έργου είναι το σύνολο των κατοίκων τόσο της περιοχής παρέμβασης όσο και ολόκληρου του Δήμου Νάουσας καθώς και οι επισκέπτες της πόλης.