Αστική Ανάπλαση

Διαμορφώσεις στην περιοχή του Δημοτικού Πάρκου και στον υπαίθριο χώρο του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος Βέτλανς

Το έργο αφορά εργασίες διαμόρφωσης στην περιοχή του Δημοτικού Πάρκου και του υπαίθριου χώρου του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος της ΒΕΤΛΑΝΣ ΝΑΟΥΣΑ. Πρόκειται για εργασίες πλακοστρώσεων, λιθοστρώσεων καθώς και για εγκατάσταση στοιχείων αστικού εξοπλισμού.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 158.500,00 Ευρώ.

Στόχος του έργου αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην περιοχή του Δημοτικού Πάρκου και του υπαίθριου χώρου της ΒΕΤΛΑΝΣ.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου είναι η ανάδειξη του τοπίου και η αποκατάσταση - αναθεώρηση της λειτουργικής και ζωτικής σχέσης του αστικού ιστού με το φυσικό περιβάλλον.

Οι ωφελούμενοι του έργου είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης και της πόλης γενικότερα.