Προκατάρτιση - Κατάρτιση

Προγράμματα Κατάρτισης ως μηχανισμοί διευκόλυνσης πρόσβασης στην απασχόληση, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (γυναίκες, νέοι, ΑΜΕΑ)

Τα Προγράμματα Κατάρτισης που υλοποιήθηκαν είναι τα εξής:

 1. Κατάρτιση ειδικών ομάδων πληθυσμού (παλιννοστούντων – μεταναστών) με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας , προϋπολογισμού 72.500,00 Ευρώ.
 2. Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ιστορίας από εξειδικευμένους φιλολόγους και ιστορικούς σε 16 παλιννοστούντες ομογενείς.

  Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ήταν ομογενείς παλιννοστούντες, άνεργοι νέοι/ες, άνεργοι ενήλικες, μακροχρόνια άνεργοι/ες, γυναίκες, άνεργοι ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού, άνεργοι μεγάλης ηλικίας

 3. Κατάρτιση εργατοτεχνιτών για αναπλάσεις περιοχών, προϋπολογισμού 72.500,00 Ευρώ
 4. Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην εκπαίδευση 16 εργατοτεχνιτών και στην επιμόρφωση τους, ώστε να μπορούν να ενισχύσουν και να υποστηρίζουν την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης. Απέκτησαν γνώσεις για την ιστορία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής και ενημερώθηκαν για τις τεχνικές και τις μεθόδους ανάπλασης δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.

  Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ήταν άνεργοι νέοι/ες, άνεργοι ενήλικες και μακροχρόνια άνεργοι/ες.

 5. Επιμόρφωση στελεχών διοίκησης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 72.500,00 Ευρώ
 6. Το πρόγραμμα συνδύασε την θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων και μάρκετινγκ με την πρακτική εφαρμογή αυτών, μέσα από ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων και από εξάσκηση σε τουριστικές μονάδες που ήδη λειτουργούν στην περιοχή. Συμμετείχαν 15 άτομα άνδρες και γυναίκες, άνεργοι, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου.

  Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ήταν άνεργοι νέοι/ες, άνεργοι ενήλικες και μακροχρόνια άνεργοι/ες.

 7. Κατάρτιση στελεχών προβολής του παραδοσιακού και τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής, προϋπολογισμού 72.500,00 Ευρώ
 8. Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην εκπαίδευση 16 ατόμων και στην επιμόρφωση τους, ώστε να μπορούν να ενισχύσουν και να υποστηρίζουν την παροχή τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης. Απέκτησαν γνώσεις για την ιστορία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, ενημερώθηκαν για τις τεχνικές και τις μεθόδους παροχής υπηρεσιών, για τα μέσα προώθησης, ενημέρωσης και προβολής και θα μπορούν να ενημερώνουν τους επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης, ξεναγώντας τους σε αυτήν, αναλύοντας την ιστορία της και ενημερώνοντας για τις δυνατότητες αναψυχής που παρέχει η ευρύτερη περιοχή της Νάουσας.

  Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ήταν άνεργοι νέοι/ες, άνεργοι ενήλικες και μακροχρόνια άνεργοι/ες.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τα 4 προγράμματα καταρτίσεων ήταν τα εξής: