Το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης Περιοχής Ποταμού Αράπιτσα Δήμου Νάουσας» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται κατά 80% από τα Μέτρα 3.8 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και 3.9 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου αποβλέπει στην ανασυγκρότηση και αειφόρο οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση της περιοχής του ποταμού Αράπιτσα, µε δράσεις που συμβάλλουν στην πολεοδομική οργάνωση, στη δημιουργία των αναγκαίων τεχνικών υποδομών και στη βελτίωση του αστικού χώρου, στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση, στην τόνωση της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας ώστε να συμβάλλει στην βελτίωση των όρων της τοπικής αγοράς εργασίας και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στην κοινωνική αναζωογόνηση, την απάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτελεί μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και πολυδιάστατη δέσμη ενεργειών με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Χαιρετισμός από το Δήμαρχο

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Σε αυτό το δικτυακό τόπο παρουσιάζεται το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπλασης της Αράπιτσας το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Νάουσας. Πρόκειται για ένα μεγάλο, σύνθετο και ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Περιλαμβάνει έργα και δράσεις, τα οποία αναδεικνύουν το περιβάλλον και τη μοναδική φυσική ομορφιά του ιστορικού ποταμού της Αράπιτσας, καθώς και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ηρωικής πόλης της Νάουσας. Σήμερα, όπως θα διαπιστώσετε στις αντίστοιχες σελίδες, όλα τα έργα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, ενώ ορισμένα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Με την υλοποίηση όλων των έργων (διαμόρφωση πεζοδρόμων, φυσικές διαδρομές στην κοίτη του ποταμού κλπ.) θα δημιουργηθεί ένας νέος και ευχάριστος πόλος περιπάτου, πρασίνου και αναψυχής, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ναουσαίων, προσφέροντας ταυτόχρονα μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες της πόλης.

Αναστάσιος Καραμπατζός
Δήμαρχος Νάουσας